Rodzice żądają odwołania dyrektorki. „..źle kieruje placówką, działając ze szkodą na dzieci”

Agnieszka Masłowska, dyrektorka szkoły w Rybnej

W środę 24 czerwca o godzinie 10:00 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, obrady zostaną zorganizowane w Tarnogórskim Centrum Kultury. 

Podczas sesji między innymi będą rozpatrywane skargi na Agnieszkę Masłowską, dyrektorkę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Tarnowskich Górach.

Jedna se skarg dotyczy dziecka, które chciało zjeść obiad na stołówce. Dyrektorka miała wyprosić 6-letnią dziewczynkę ze stołówki: „zakazując wstępu do momentu opłacenia, co spowodowało ogromne poczucie wstydu i pogorszenie stanu psychicznego” – czytamy w skardze.

Skarga została uznana za bezzasadną.

Uzasadnienie w projekcie uchwały poniżej.

ZOBACZ: Dziecko chciało zjeść obiad, dyrektorka nie pozwoliła

 

Kolejna skarga dotyczy „niewłaściwego zarządzania placówką oświatową.” 

Grupa rodziców żąda odwołania Masłowskiej z funkcji dyrektora.

„Nie jesteśmy zadowoleni z pracy Pani dyrektor Agnieszki Masłowskiej, która w naszej ocenie, źle kieruje tutejszą placówką, działając ze szkodą na nasze dzieci (czterokrotna zmiana wychowawcy w przeciągu trzech lat), brak nici porozumienia z nauczycielami tutejszej placówki (zły wpływ na nasze dzieci), jak również brak współpracy z Radą Rodziców i rodzicami dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tarnowskich Górach. W związku z tym oczekujemy zdecydowanych działań oraz decyzji..” – czytamy w skardze.

ZOBACZ: Nauczyciele chcą odwołania dyrektorki. Miała do nich mówić: „jesteście niemoty, ciule”

Skarga została podzielona na trzy zagadnienia. Jedna część została uznana za zasadną. 

„Drugie zagadnienie dotyczy kwestii relacji pomiędzy Panią Dyrektor a Radą Rodziców. Relacje te są, zdaniem Skarżących złe. Dowodem na to jest sama złożona skarga, w której rodzice zarzucają Pani Dyrektor brak empatii, a także brak dialogu z Panią wicedyrektor, Gronem Pedagogicznym, oraz Radą Rodziców.

Zarzuty dotyczą również braku czasu ze strony Pani Dyrektor, aby móc spotkać się indywidualnie z rodzicami, którzy chcą omówić nurtujące ich sprawy. Fakt złych relacji z Radą Rodziców w swych wyjaśnieniach przedstawiła również Pani Dyrektor, pisząc, że „nie może być mowy o kompromisie i poprawnych relacjach na linii dyrektor-rodzice, jeśli nie ma otwartego dialogu, chęci dyskutowania, a pojawiają się tylko nieustające negatywne stwierdzenia na temat mojej osoby, porównywanie z poprzednią dyrekcją, oskarżanie, negatywne ocenianie i oczernianie, podburzanie innych rodziców”.

Ocena przedstawionych stanowisk jest trudna, gdyż są to kwestie dotyczące relacji międzyludzkich. Relacje te, szczególnie na specyficznym gruncie szkolnym powinno cechować dążenie do kompromisu i porozumienia.

Wydaje się, że inicjatywa takiego porozumienia, dobrej atmosfery i poprawnych relacji mogła wyjść od Pani Dyrektor, która jako osoba zarządzająca placówką powinna do tego dążyć.

Próba zorganizowania przez Panią Dyrektor spotkania z Radą Rodziców Przedszkola spełzła na niczym, czemu trudno się dziwić zważywszy na sposób jego organizacji: było ono umawianie z dnia na dzień, na dodatek w dniu wolnym od pracy.

Jednak to nie był powód, aby nie podjąć kolejnej próby spotkania, na którym należało w chwili narastającego konfliktu wyjaśnić rodzicom problematyczne kwestie.

Nie sposób nie zauważyć także, że próba organizacji spotkania miała miejsce dopiero w sytuacji zaistnienia wyraźnego konfliktu na tle zmiany wychowawstwa w przedszkolnej grupie „Słoneczka”. Podczas gdy w treści skargi odpowiedzi na nie, jak i wypowiedzi obu stron na posiedzeniu Komisji wynika, że konflikt toczy się praktycznie od początku pełnienia obowiązków przez Panią Dyrektor.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem złożoną skargę w tej części uznano za zasadną.

Trzecie zagadnienie dotyczy odwołania Masłowskiej z funkcji dyrektorki.
W związku z tym, iż Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, jak również Rada Miejska nie są władne do podjęcia decyzji o odwołaniu Pani Dyrektor, która to kompetencja leży wyłącznie w gestii Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, Rada Miejska postanowiła przekazać skargę w tym zakresie do rozpatrzenia Burmistrzowi” – czytamy w projekcie uchwały.

Szczegóły poniżej. 

 

 

Przygotował
ŁUKASZ DUDEK 

 

 

źródło: BIP