Rok szkolny 2019/20 w gminie Miasteczko Śląskie uważa się za otwarty.  

Poniżej zdjęcia ze Szkoły Podstawowej nr 1.

źródło/foto: SP 1 Miasteczko Śląskie | facebook.com