Ruszyła machina wyborcza. Wybory mają być i kropka

fot. tarnogorski.info

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. 

Miasto Tarnowskie Góry jest podzielone na 32 obwody.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia apeluje o przesunięcie wyborów. 37 członków z 41 miast i gmin GZM, opowiedziało się za zmianą terminu wyborów.

– Nie wierzę. Jestem mocno zdziwiony. Rozumiem, że cały czas funkcjonujemy w sferze polityki, ale to nie ten etap na zachowanie poprawności politycznej. Nie mamy możliwości przeprowadzenia jakichkolwiek wyborów. Myślę, że stworzenie wyłomu i głosowanie przeciw przez Knurów, jest absolutnie niepotrzebne i niestosowne. Na 700 osób u nas jest 12 chętnych do pracy w komisjach – mówił  Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia

 

Machina wyborcza w Tarnowskich Górach ruszyła. 

„Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

  2. b) całkowitej niezdolności do pracy,

  3. c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

  4. d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

  5. e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Katowicach II najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.”

 

źródło: katowice24.info.pl, BIP, portal samorządowy,