Skarga na wójta Cyla

Do Urzędu Gminy Świerklaniec wpłynęła skarga na działalność wójta Marka Cyla.

Skarżący zarzuca włodarzowi, brak reakcji na rozwiązanie problemu zalewania posesji przy ulicy Rodzinnej i Tarnogórskiej w Świerklańcu. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za zasadną.

Temat skargi będzie omawiany na najbliższej sesji Rady Gminy, która odbędzie się 28 października o godz. 15.00 w świerklanieckim magistracie.

Jak wygląda po deszczu ulica Rodzinna i Tarnogórska, możecie zobaczyć na nagraniu poniżej.

Opracował
ŁUKASZ DUDEK