Śląsk: Ukrainiec został przymusowo doprowadzony do granicy. „Osoba niepożądana”

fot. Śląska Straż Graniczna

Śląska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Ukrainy, który naruszał porządek prawny w Polsce. Kontrola legalności pobytu, przeprowadzona w Strzelcach Opolskich, wykazała, że cudzoziemiec figuruje w bazach danych jako osoba niepożądana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2022 roku, obywatel Ukrainy został skazany przez Sąd Rejonowy w Kościanie na karę grzywny oraz otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres czterech lat za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Mimo to, nie stosował się do orzeczonego zakazu i kontynuował prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.

Więzienie i kara 

W rezultacie, Sąd Rejonowy w Lesznie skazał go na osiem miesięcy pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nałożono na niego również obowiązek wpłaty 15.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

„W związku z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z uwagi na to, że cudzoziemiec jest osobą niepożądaną na terytorium RP, zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu” – poinformowała Śląska Straż Graniczna.

W czwartek, 4 lipca Ukrainiec został pod konwojem przymusowo doprowadzony do granicy z Ukrainą i przekazany tamtejszym władzom.

Samochód i straż graniczna
fot. Śląska Straż Graniczna

źródło: Śląska Straż Graniczna