Spacer po Miasteczku, śmieci pełno

Na grudniowym spotkaniu z mieszkańcami Miasteczka Śląskiego, radny Płomiński pytał burmistrza, o brudny „Rynek”.

Mijają kolejne tygodnie, a w pasach zieleni na miasteczkowskim Rynku można znaleźć mnóstwo śmieci.

Polecamy niedzielny spacer, sami się przekonajcie, jak w Miasteczku dba się o miejsca publiczne.