Zarząd Huty przeprasza mieszkańców

W poniedziałek Burmistrz Michał Skrzydło wystosował pismo do Huty Cynku  „Miasteczko Śląskie” z prośbą o wyjaśnienie przyczyny uciążliwego zapachu, który w miniony weekend był nie do wytrzymania.

Zarząd HCM odpowiedział.

„Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. prowadzi proces produkcyjny w naprzemiennych kampaniach siarczkowych i tlenkowych. Od dnia 25 maja br. produkuje spiek cynkowo-ołowiowy, który jest wsadem dla pieca szybowego tylko z materiałów tlenkowych. Skład fizykochemiczny tych materiałów jest stabilny i nie podlega częstym zmianom. Z uwagi na otrzymane sygnały, iż w czasie kampanii tlenkowych wytwarzane są nieprzyjemne związki zapachowe, Zarząd Huty podjął decyzję o konieczności zakupu i zabudowy instalacji ozonowania gazów, która uciążliwości zapachowe wyeliminuje, bądź w sposób znaczący ograniczy.

Instalacja, na którą Huta wyasygnowała blisko 5.5 mln PLN, przed tygodniem została próbnie uruchomiona i obecnie trwają testy oraz próby dostosowania jej do odpowiednich parametrów pracy. Zakończenie testów jest planowane z końcem miesiąca czerwca 2019 r. Od miesiąca lipca 2019 r. instalacja powinna pracować w sposób ciągły. Nie wykluczamy, że prowadzone prace rozruchowe instalacji ozonowania gazów mogły się przyczynić do tego, iż w dniach 22-23 czerwca 2019 r. w sposób bardziej intensywny wyczuwalne były związki aromatyczne o nieprzyjemnym zapachu.

Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. za zaistniała sytuację przeprasza i uprzejmie informuje, że dołoży wszelkich starań, aby uciążliwości zapachowe zostały ograniczone w maksymalnym możliwym zakresie, a Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. funkcjonowała w sposób najmniej uciążliwy dla lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że nowo uruchamiania instalacja ozonowania gazów pozwoli osiągnąć ten cel.”