Zebranie wiejskie w Nakle, Świerklańcu, Chechle i Orzechu

W tym miesiącu, we wszystkich sołectwach gminy Świerklaniec odbędą się zebrania wiejskie. 

ORZECH – 16 września
Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu sołectwa Orzech, sołtys sołectwa Orzech zwołuje Zebranie Wiejskie
na dzień 16 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy
ul. Brzechwy 8 w Orzechu.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie Gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców sołectwa Orzech (przedstawiciele Policji).
4. Omówienie postępów w realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Świerklaniec”.
5. Omówienie propozycji wykorzystania środków z funduszu sołeckiego na 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020r.
7. Wolne głosy i zapytania.
8. Zakończenie zebrania.

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność co najmniej 35 mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wymaganej dla ważności Zebrania Wiejskiego liczby mieszkańców, II termin Zebrania Wiejskiego zwołuje się na ten sam dzień na godz. 18:00., którego ważność jest zależna od liczby zebranych
w ilości przynajmniej 15 mieszkańców.

NAKŁO ŚLĄSKIE – 17 września
Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu sołectwa Nakło Śląskie, sołtys sołectwa Nakło Śląskie zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 17 września 2019r. (wtorek) o godzinie 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Głównej 52
w Nakle Śląskim.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie Gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie (przedstawiciele Policji).
4. Omówienie postępów w realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Świerklaniec”.
5. Omówienie propozycji wykorzystania środków
z funduszu sołeckiego na 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do nadania nazwy ul. Frezji w sołectwie Nakło Śląskie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do nadania nazwy przedłużeniu ul. Wisławy Szymborskiej w sołectwie Nakło Śląskie.
9. Wolne głosy i zapytania.
10. Zakończenie zebrania.

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność co najmniej 100 mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wymaganej dla ważności Zebrania Wiejskiego liczby mieszkańców, II termin Zebrania Wiejskiego zwołuje się na ten sam dzień na godz. 18:15., którego ważność nie jest zależna od liczby zebranych.

NOWE CHECHŁO – 18 września
Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu sołectwa Nowe Chechło, sołtys sołectwa Nowe Chechło zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 18 września 2019 r. (środa) o godzinie 18:00 w Domu Sportowca przy ul. Leśnej 5 w Nowym Chechle.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie Gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców sołectwa Nowe Chechło (przedstawiciele Policji).
4. Omówienie postępów w realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Świerklaniec”.
5. Omówienie postępów w realizacji zadania pod nazwą „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec” oraz remontu budynku szkoły podstawowej.
6. Omówienie propozycji wykorzystania środków
z funduszu sołeckiego na 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 r.
8. Wolne głosy i zapytania.
9. Zakończenie zebrania.

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność co najmniej 100 mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wymaganej dla ważności Zebrania Wiejskiego liczby mieszkańców, II termin Zebrania Wiejskiego zwołuje się na ten sam dzień na godz. 18:15., którego ważność nie jest zależna od liczby zebranych.

ŚWIERKLANIEC – 20 września
Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu sołectwa Świerklaniec, sołtys sołectwa Świerklaniec zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 20 września 2019 r. (piątek) o godzinie 18:00

w Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Oświęcimskiej 25
w Świerklańcu.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie Gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców sołectwa Świerklaniec (przedstawiciele Policji).
4. Omówienie postępów w realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Świerklaniec”.
5. Omówienie propozycji wykorzystania środków z funduszu sołeckiego na 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do nadania nazwy ul. Łąkowej w sołectwie Świerklaniec.
8. Wolne głosy i zapytania.
9. Zakończenie zebrania.

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność co najmniej 100 mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wymaganej dla ważności Zebrania Wiejskiego liczby mieszkańców, II termin Zebrania Wiejskiego zwołuje się na ten sam dzień na godz. 18:15., którego ważność nie jest zależna od liczby zebranych.

źródło: UG Świerklaniec