Zima nie zaskoczy w tym roku drogowców?

Fot. UM Tarnowskie Góry

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych w Tarnowskich Górach, jest odpowiedzialny Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek.

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 kosztuje tarnogórzan ponad 2,1 mln zł. Firma Wieczorka, ma utrzymywać przejezdność tylko i wyłącznie na drogach gminnych.

Pozostałymi drogami zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublińcu (instytucja rządowa), Zarządu Dróg Wojewódzkich (instytucja Urzędu Marszałkowskiego) i Zarządu Dróg Powiatowych (jednostka organizacyjna powiatu).

 

Zimowym utrzymaniem dróg w Tarnowskich Górach, zajmują się 4 różne jednostki administracyjne.  Na tym przykładzie widzimy, że nasze pieniądze z podatków, w dużej mierzy są przeznaczane na utrzymanie stanowisk urzędniczych.

Drogi administrowane przez GDDKiA – Oddział Lubliniec to DK 11 i DK 78, czyli ulice: Zagórska, Gliwicka, Korola i Obwodnica – w przypadku nieprawidłowości w utrzymaniu zimowym dróg dzwonić należy od koordynatorów pełniących całodobowo dyżur w dni robocze i wolne od pracy: w siedzibie Rejonu  w Lublińcu – tel./fax 34 356 24 18 lub w Obwodzie Drogowym w Kłobucku  tel./fax  34 317 24 36.

Droga administrowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich to DW 908, czyli droga do Miasteczka Śląskiego. W sytuacjach warunków ekstremalnych dotyczących utrzymania zimowego koordynację przejmuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 32 256 56 01, 32 255 21 95 fax. 32256 22 13 e-mail: czkws@katowice.uw.gov.pl ) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do którego przesyłane są kompleksowe informacje w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.

Drogi zarządzane i odśnieżane przez Zarząd Dróg Powiatowych to ulice: Gliwicka, Pyskowicka, Wyszyńskiego, Wyspiańskiego, Opolska, Powstańców Śląskich, Pokoju, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Bytomska, Legionów, Górnicza (od Legionów do Obwodnicy), Jana Pawła II, Janasa, Pastuszki, Starotarnowicka, Starowapienna,  Powstańców Warszawskich, repecka, Witosa, Żeromskiego, Kościelna, Górna, Edukacji Narodowej, Jagodowa, Grzybowa, Słowackiego, Czarnohucka, Częstochowska, Grodzka. Utrzymaniem zimowym dróg powiatowych zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych – telefony całodobowe – 32 285 48 62 oraz 887 202 203. 

 

 

Przygotował:
ŁUKASZ DUDEK 

 

źródło: UM Tarnowskie Góry, BIP