Latem 1980 roku w fabryce Fazos wybuchł strajk

Fot. UM Tarnowskie Góry

Latem 1980 roku w fabryce Fazos wybuchł strajk. Pamięć o tych wydarzeniach uczczono mszą świętą w kościele Piotra i Pawła oraz złożeniem kwiatów pod tablicami na Ratuszu i przy Dzwonnicy Gwarków.

21 sierpnia 1980 roku rozpoczął się strajk w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos w Tarnowskich Górach. Był to pierwszy protest solidarnościowy na Górnym Śląsku, który dał impuls do protestu w jastrzębskich kopalniach i hucie Katowice. Wraz z protestami na Wybrzeżu doprowadził do podpisania tzw. porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.

Do Tarnowskich Gór przybyła także przy tej okazji Bożena Borys-Szopa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która odczytała napisany list Premiera Morawieckiego – Na Górnym Śląsku umiłowanie wolności jest równie silne jak etos ciężkiej pracy – napisał premier wskazując, że to właśnie w Tarnowskich Górach wybuchł pierwszy na Górnym Śląsku strajk solidarnościowy i to za przykładem Fazosu poszły inne śląskie zakłady pracy. – To wszystko złożyło się na wielkie przemiany roku 1980, które zapoczątkowały początek końca komunizmu w Polsce – napisał w liście Premier.

W sierpniu miał miejsce Cud nad Wisłą, wybuchło I powstanie śląskie, 14 sierpnia 1980 roku strajk zaczęła Stocznia Gdańska, kilka dni później zastrajkował – jako pierwszy na Śląsku – Fazos –  mówił Piotr Duda, szef NSZZ Solidarność.

– To, co wytworzyła w swoich najlepszych latach, w sensie autentyczności ruchu, którym była, miało bardzo zapładniające znaczenie dla ówczesnego świata, bo przecież także dzięki niej rozpadł się obóz „pokoju i socjalizmu” z ZSRR na czele.Ta dzwonnica i wraz z nią całe górnicze dziedzictwo to coś, co staramy się wzorem poprzednich pokoleń przekazywać młodym. Dziś pamiętamy i także dbamy o przekazywanie pamięci o wielkim zrywie „Solidarności potomnym. Chwała bohaterom! – wspominał Burmistrz Czech.

źródło/foto: UM Tarnowskie Góry