Rodzice chcą odwołać dyrektorkę. Miała ona uderzyć uczennicę książką w głowę

Dyrektorka szkoły w Radzionkowie uderzyła uczennicę? Ponad 20 rodziców podpisało skargę na dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie. 

Rodzice uczniów wnoszą do odwołanie dyrektor Lidii Dylewskiej ze stanowiska.

O sprawie została powiadomiona policja i kuratorium oświaty. 

– Funkcjonariusze z komisariatu w Radzionkowie otrzymali zgłoszenie dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej ucznia. Sprawa została przekazana prokuraturze, która ma zająć stanowisko co do dalszych czynności, jakie będą przez nas podejmowane – powiedział Dziennikowi Zachodniemu podkom. Damian Ciecierski z biura prasowego tarnogórskiej policji.

 

Skarga była dziś wstępnie omawiana przez komisję skarg, wniosków i petycji. 

W skardze czytamy, że dyrektor Dylewska miała książką uderzyć uczennicę w głowę.

Aktów agresji ze strony pedagoga miało być więcej.

Jak czytamy w piśmie do Burmistrza, wiele incydentów nie było zgłaszanych „z powodu strachu przed zemstą na dzieciach, jak np. uderzenie ucznia (..) karanie uczniów za pomocą uderzeń zaciśniętą lub otwartą dłonią, czy szarpanie za ubrania i przekręcanie na siłę głowę ucznia z SP 1 Radzionkowie” – piszą rodzice.

Treść skargi poniżej

„W związku z zaistniałym w dniu 16 września 2020 roku incydentem na prowadzonej przez p. Dyrektor lekcji muzyki, a to uderzeniem książką w głowę uczennicy (..) wyrażamy stanowczy sprzeciw dla dalszego kierowania Szkołą przez Panią Lidię Dylewską w prowadzenia przez nią zajęć dydaktycznych z uczestnictwem naszych dzieci.

Wskazane zdarzenie oraz inne, zaprzeszłe incydenty, które miały miejsce w szkołach, a nie były zgłoszone z powodu strachu przed zemstą na dzieciach, jak np. uderzenie ucznia (..) karanie uczniów za pomocą uderzeń zaciśniętą lub otwartą dłonią, czy szarpanie za ubrania z przekręcanie na siłę głowę ucznia z SP 1 Radzionkowie (..) wyczerpują znamiona naruszenia nietykalności cielesnej, penalizowanego w art. 217 kodeksu karnego i stanowią jednocześnie naruszenie obowiązku kierowania się dobrem ucznia i poszanowania jego godności osobistej.

Sytuacja złych zachowań Pani Lidii Dylewskiej ciągle się powtarza i nie ulega zmianie. Zgłaszają się do nas kolejni rodzice, którzy mówią o takich sytuacjach. Wymienione zachowania świadczą o braku należytych predyspozycji i kompetencji pedagogicznych Pani Lidii Dylewskiej, które są niezbędne do piastowania stanowiska dyrektora szkoły i do pracy z dziećmi.

Zatem, kierując się dobrem naszych dzieci, ich bezpieczeństwem i komfortem psychicznym oraz prawem do życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania wnosimy o podjęcie przez Pana Burmistrza czynności zmierzających do odwołania Pani Lidii Dylewskiej ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie, oraz do zapewnienia naszym dzieciom bezpiecznych i godnych warunków do nauki w szkole – poprzez niezwłoczne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających i kontrolnych.”

Nie jest udowodnione, iż Pani Lidia Dylewska uderzyła uczennicę w głowę oraz że takich aktów agresji ze strony pedagog było więcej. Sprawa w toku.

Edycja: 25.10.2020

 

Przygotował
ŁUKASZ DUDEK