Badania archeologiczne. Szukają najstarszych rodzin z dawnej parafii żyglińskiej

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim oraz Górnośląskim Towarzystwem Genealogicznym „Silius Radicum” kontynuuje rozpoczęte w ubiegłym roku badania genetyczne najstarszych rodzin zamieszkujących tereny dawnej parafii żyglińskiej.

Badania związane są również z wykopaliskami archeologicznymi prowadzonymi na terenie Żyglinka i być może pozwolą ustalić, skąd przed wiekami przybyli pierwsi osadnicy. W najbliższych dniach do wytypowanych mieszkańców Miasteczka Śląskiego zostaną wysłane zaproszenia do wzięcia udziału w tych badaniach.

Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” na podstawie archiwalnych ksiąg parafialnych z lat 1656-1796, wytypowało 39 nazwisk, z czego współcześnie na terenie gminy Miasteczko Śląskie występuje 19 (63 mężczyzn).

Liczę na zrozumienie i szybką (do 22 listopada) pozytywną odpowiedź zaproszonych, gdyż istnieje możliwość zbadania tylko 15 próbek.  – czytamy w komunikacie burmistrza Skrzydło.

Genealodzy, w tym także członkowie Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Silius Radicum” coraz częściej dostrzegają możliwości, które daje genealogia genetyczna. Pozwala ona, w przeciwieństwie do genealogii tradycyjnej, na ustalenie swojego pochodzenia w czasach, dla których księgi metrykalne, a także źródła pozametrykalne nie zachowały się. Ponadto dzięki badaniom DNA jesteśmy w stanie potwierdzić, czy nasza genealogia oparta na źródłach pisanych jest prawidłowa oraz odnaleźć krewnych, o których nie mieliśmy pojęcia.

Na bazie tych nowoczesnych rozwiązań technologicznych powstał Projekt SILESIA DNA, w ramach którego gromadzone są wyniki badań DNA i na ich podstawie naukowcy starają się poznać historię naszego regionu. Śląsk przez ostatnie dwa tysiące lat był miejscem, gdzie mieszkały i migrowały różne ludy, nacje czy grupy etniczne. Obecnie zróżnicowanie to zatarło się, co nie znaczy, że nie można go odkryć prowadząc badania genealogiczne.

Niektóre rody zamieszkujące Śląsk są bardzo stare – tak, że nie sposób szukać o nich informacji nawet w najstarszych zachowanych źródłach pisanych. To skłoniło nas do zadania sobie pytania, czy można coś więcej się o nich dowiedzieć oraz kiedy ich przedstawiciele przybyli do naszego regionu i z jaką migracją jest to związane. Jednym ze sposobów, które mogą pomóc udzielić odpowiedzi na to pytanie są badania chromosomu Y. Jest to chromosom płciowy dziedziczony z ojca na syna w niemal niezmienionej formie. Oznacza to, że każdy męski przedstawiciel danego rodu będzie posiadał niemal identyczny chromosom Y. Ze względu na to, że w naszej kulturze nazwisko jest przekazywane także w linii męskiej, to w znakomitej większości przypadków pojedynczy chromosom Y będzie związany z jednym nazwiskiem.

Dzięki zainteresowaniu się tym tematem przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej pojawiła się szansa, aby nieco przyspieszyć zbieranie danych na temat genetycznej przeszłości Śląska. W ramach zawartego porozumienia mamy możliwość zebrania 15 próbek DNA od przedstawicieli najstarszych rodów zamieszkujących miejscowości leżące na terenie dawnej parafii żyglińskiej, a badanie to zostanie sfinansowanie ze środków Urzędu Miasta w Miasteczku Śląskim. Dodatkowo każda osoba, która wyrazi zgodę na badanie otrzyma od Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Silius Radicum” opracowany wywód przodków swojego rodu (linii po mieczu, po nazwisku) w oparciu o zachowane księgi metrykalne sięgające aż do XVIII wieku, a także informacje o wyniku badania genetycznego. Jest to zatem niezwykła szansa na poznanie historii swojej rodziny.

Zebrane dane zostaną wykorzystane do pracy naukowej, z zachowaniem wszelkich zasad wynikających z ustawy o ochronie o danych osobowych oraz RODO. Udostępniane będą jedynie informacje o najstarszym odkrytym męskim przodku (żyjącym w XVIII wieku) oraz wyniku badania DNA w postaci oznaczenia literowego haplogrupy, np. R1a. Dane te nie pozwalają w żaden sposób na identyfikację osób żyjących współcześnie.

Dane uzyskane w ramach przeprowadzonego badania być może pozwolą ustalić, skąd mogli przybyć przedstawiciele najstarszych rodów dawnej parafii żyglińskiej. Czy była to ludność w większości pochodzenia słowiańskiego, czy też może związana z jeszcze wcześniejszym osadnictwem. Wraz ze stopniowym rozwojem badań być może uda się udzielić odpowiedzi na inne równie ciekawe pytania.

źródło: UM Miasteczko Śląskie