Brak transparentności w miasteczkowskim ratuszu

Na początku września ubiegłego roku, zakończyła się procedura naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim.

Nowym inspektorem została wtedy Sylwia Czaja z Kalet, która jak się później okazało, nagle zrezygnowała z pracy w urzędzie.

W między czasie, do miasteczkowskiego magistratu wpłynęła skarga na burmistrza Skrzydło. Skargę wniosła mieszkanka, która miała wątpliwości, co do przeprowadzonego naboru.

 

Tematem zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.  Komisja ta stwierdziła, że kandydatura jednej z uczestniczek naboru, nie została zatwierdzona z powodów braków formalnych. Zabrakło jednego podpisu pod klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Komisja uznała skargę na bezzasadną.

Protokół z komisji znajdziecie w dalszej części artykułu.

Radny Dariusz Zok (fragment wypowiedzi, sesja Rady Miejskiej 25.10.2019r.) „Dobrze, że się ta osoba odwołała, bo dalej by stosowano tę metodę, takie standardy, jeśli chodzi o nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim. A dlaczego ja tak mówię, że takie standardy? Skoro czterech aplikowało o nabór na stanowisko inspektora w referacie organizacyjnym, z tego trzech nie spełniło wymagań formalnych związanych z brakiem podpisu, a jedna osoba tylko spełniła ten wymóg i przeprowadzono to postępowanie, nie wykonując jakiegoś testu sprawdzającego, co regulamin przewiduje (..).

Chciałem jeszcze dodać, że kwestionariusz osobowy, który widnieje na stronie Urzędu Miejskiego, jest drukiem, który ostatni raz opracowano w 2011 roku. (..) Jaki był problem, żeby po prostu ten kwestionariusz osobowy dostosować do obecnych przepisów, standardów, a nie stosować dalej.”

Radny mówił, że tego typu praktyki nie są transparentne.

Niestety jakość dźwięku z transmisji sesji jest tak kiepska, że nie podjąłem się zacytowania całej wypowiedzi radnego. Jest to efekt braku mikrofonów i nagłośnienia na sali sesyjnej.

Nagranie z obrad poniżej.

 

 

Protokół z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

 

Przygotował:
ŁUKASZ DUDEK

 

źródło: BIP