Burmistrz odwiedził skład węgla. „Trzeba zlikwidować biurokrację i ułatwiać działanie”

fot. Michał Skrzydło/Facebook

W sytuacji kryzysowej, a z taką niewątpliwie mamy do czynienia, rząd powinien ułatwiać działanie przedsiębiorcom poprzez likwidację biurokracji i obniżanie opodatkowania, a nie nakładać na samorządy dodatkowe zadania – twierdzi Michał Skrzydło, burmistrz Miasteczka Śląskiego. 

Samorządowiec w poniedziałek odwiedził jeden ze składów węgla działający na terenie gminy Miasteczko Śląskie (pow. tarnogórski).

„Sprzedaż węgla przez samorządy rodzi wiele wątpliwości, głównie odnośnie logistyki, ale także aspektów formalno-prawnych. Wczoraj rozmawiałem z przedsiębiorcą zajmującym się handlem opałem na temat formalności, jakie należy spełnić, aby móc prowadzić tego typu działalność. Jest tego absurdalnie dużo. Koszt zaplecza technicznego (plac, samochody, waga, ładowarka, przesiewacz) to około milion złotych” – wylicza włodarz.

Próba zrzucenia odpowiedzialności na samorządy? 

„W sytuacji kryzysowej, a z taką niewątpliwie mamy do czynienia, rząd powinien ułatwiać działanie przedsiębiorcom poprzez likwidację biurokracji i obniżanie opodatkowania, a nie nakładać na samorządy dodatkowe zadania. Chyba że węgla nie będzie i to tylko zagrywka zrzucająca odpowiedzialność na samorządy” – dodaje na koniec.

źródło: Michał Skrzydło/Facebook, tarnogorski
Oprac. Redakcja