Burmistrz Radzionkowa z mniejszym wynagrodzeniem. Radni obniżyli pensję

Burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor fot. UM Radzionków

Na inauguracyjnej sesji rady miejskiej w Radzionkowie, większość radnych zdecydowała, że burmistrz Gabriel Tobor powinien zarabiać nieco mniej. Do tej pory włodarz otrzymywał 20 130 zł brutto miesięcznie. Po zmianie samorządowiec będzie miesięcznie zarabiać 18 565,50 zł brutto.

To nie będzie łatwa kadencja na urzędującego od wielu lat burmistrza. Skład Rady Miejskiej zmienił się znacząco. Gabriel Tobor startował z Inicjatywy Mieszkańców Radzionkowa. Ugrupowanie to wprowadziła do rady zaledwie czterech radnych. Z kolei ugrupowanie opozycyjne „Wspólny Radzionków”, wprowadziło aż jedenaście osób.

„Pierwszy raz w historii Radzionkowa, Rada Miasta obniżyła wynagrodzenie burmistrzowi” – czytamy na profilu inicjatywy, do której należy Gabriel Tobor.

Uzasadnienie do uchwały 

„Uchwała zostaje podjęta przez Radę Miasta dla nowo wybranego burmistrza, co oznacza, że poprzednia uchwała wygasa wraz z zakończeniem pełnienia funkcji przez poprzedniego burmistrza. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców oraz dostosowaniem wynagrodzenia do obecnie panujących warunków wraz z urzeczywistnieniem wynagrodzenia do gmin ościennych, radni wnoszą o przyjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Zgodnie z wynagrodzeniami uchwalonymi przez ościenne rady miast oraz gmin, uważamy, że obecnie zaproponowane wynagrodzenie jest adekwatne do pełnionych obowiązków oraz zadań powierzonych organowi wykonawczemu, którym jest burmistrz miasta. Naszym zdaniem, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast, są uposażeni o wiele niżej, niż obecnie zaproponowana stawka. Zgodnie z przepisami rada ma prawo ustalić wynagrodzenie w widełkach od 80 do 100 % maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego wskazanego dla wójta/ burmistrza w gminie powyżej 15 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców (…) Pragniemy zauważyć, że w przedstawionej uchwale zmienia się jedynie jedna składowa całego wynagrodzenia, w §1 punkcie 1.Pozostałe punkty 2,3 i 4 pozostają bez zmian.”

 

 

 

źródło: Facebook, tarnogorski.info
Oprac. Łukasz Dudek