Przewodniczący Cichosz o tzw. „tarnogórskiej aferze taśmowej”

Zapytałem przewodniczącego Rady Powiatu Przemysława Cichosza, o tak zwaną „tarnogórską taśmę prawdy” . 

Więcej na ten temat znajdziecie tutaj

Przemysław Cichosz: Stenogram tak zwany z przebiegu tego spotkania, z przebiegu tych rozmów, pozwala domniemywać, że takie nagranie istnieje i funkcjonuje. Od paru osób nieformalnie też słyszałem, że takie nagranie w przestrzeni publicznej gdzieś się pojawiło.

Więcej w nagraniu poniżej.

ŁUKASZ DUDEK