Diecezja Gliwicka ma nowego biskupa. Papież Franciszek podjął decyzję

fot. Diecezja Gliwicka

Biskup gliwicki Jan Kopiec przechodzi na emeryturę. Nowym ordynariuszem diecezji gliwickiej został 63-letni ks. Sławomir Oder, który otrzymał już nominację od papieża Franciszka. 

W sobotę 28 stycznia w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce podała do wiadomości decyzję papieża Franciszka o nominacji ks. prałata Sławomira Odera na urząd Biskupa Gliwickiego.

Papież przyjął rezygnację biskupa Jana Kopca z posługi biskupa gliwickiego i mianował biskupem gliwickim ks. Sławomira Odera z diecezji toruńskiej.

„Do czasu kanonicznego objęcia diecezji przez nowego biskupa, bp Jan Kopiec pozostaje administratorem apostolskim diecezji gliwickiej. Termin sakry biskupiej oraz ingresu nowego biskupa do gliwickiej katedry św. Apostołów Piotra i Pawła zostanie podany wkrótce” – informuje diecezja.

fot. Diecezja Gliwicka

Ksiądz Sławomir Oder urodził się 7 sierpnia 1960 roku w Chełmży. Do szkoły podstawowej uczęszczał  w Toruniu (1967-1975). W 1975 roku rozpoczął edukację w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, które ukończył świadectwem maturalnym w 1978 roku. W latach 1978-1983 studiował na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomiki handlu zagranicznego.W 1983 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, a następnie w Seminarium Rzymskim, studiując na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, gdzie w 1989 roku uzyskał magisterium z teologii.

Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1989 roku w Pelplinie. Kontynuując studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, uzyskał w 1993 roku tytuł doktora obojga praw. Później ukończył kurs Roty Rzymskiej. W latach 1992-1995 był wicedyrektorem biura prawnego Wikariatu Rzymskiego. W latach 1995-1998 był kanclerzem trybunału apelacyjnego Wikariatu Rzymskiego, a następnie przewodniczącym tegoż trybunału. Od 2013 został wikariuszem sądowym (oficjałem) diecezji rzymskiej.

W latach 1997-1999 był postulatorem rzymskim sprawy beatyfikacyjnej ks. Wincentego Frelichowskiego, a w latach 2005-2014 – sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II. W roku 2020 powierzono mu funkcję postulatora sprawy beatyfikacyjnej rodziców św. Jana Pawła II, Karola i Emilii Wojtyłów.

Podczas pobytu w Rzymie był rektorem kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Benedykta Józefa Fabre. W 2001 roku otrzymał tytuł prałata papieskiego. W 2019 powrócił do macierzystej diecezji w Toruniu, w której powierzono mu funkcję diecezjalnego ojca duchownego kapłanów i sędziego w miejscowym sądzie kościelnym. Jest kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej. Pełni posługę duszpasterską przy parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu. Poza językiem ojczystym, zna język włoski i angielski.

 

źródło: Diecezja Gliwicka