Drużyna Czecha wydała ponad 44 tys. zł na plakaty wyborcze

Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Katowicach udostępniło sprawozdanie finansowe Inicjatywy Obywatelskiej Powiatu Tarnogórskiego. 

Inicjatywa Obywatelska na kampanię wyborczą w 2018 roku przeznaczyła ponad 180 tys. zł. Tarnogórska inicjatywa pieniądze wydała między innymi na:

36 tys. zł — ogłoszenia i artykuły.
3690 zł — radio (emisja spotów, ogłoszeń..)
3690 zł —  telewizja
13 tys. zł —  reklama w internecie
44 tys. zł — plakaty wyborcze
37 tys. zł —  ulotki

Poniżej lista sponsorów kampanii wyborczej IO za 2018 rok.

ŁUKASZ DUDEK