Problemy z blokiem w Elektrowni Jaworzno. Dymisja w Tauronie

fot. Materiał prasowy Tauron

W Elektrowni Nowe Jaworzno doszło do awarii najnowszego bloku węglowego. Po doniesieniach medialnych został zdymisjonowany prezes spółki zależnej od Tauronu. 

  • W poniedziałek Onet poinformował o niedziałającym bloku w Elektrowni Jaworzno.
  • „W związku z koniecznością przeprowadzenia pełnego procesu oczyszczenia kotła oraz odżużlacza, blok o mocy 910 MW został odstawiony” – przekazał Tauron po doniesieniach medialnych.
  • We wtorek dowiedzieliśmy się, że Sebastian Gola nie jest już prezesem spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON. Spółka ta zarządza nowym blokiem w Elektrowni Jaworzno.
  • Nowym prezesem został Paweł Szczeszek, prezes zarządu TAURON Polska Energia.
  • Nieco ponad dwa tygodnie temu eksperci firmy Rafako ostrzegali, że jest spalany złej jakości surowiec, a takie działanie może doprowadzić do awarii. Firma Rafako budowała blok i współpracuje z Tauronem.

„Bezpośrednie zarządzanie spółką odpowiedzialną za eksploatację bloku o mocy 910 MW usprawni procesy decyzyjne tak w kontekście realizowanych testów i strojeń bloku w okresie przejściowym, jak i prowadzenia mediacji przed Prokuratorią Generalną” – wyjaśnia nowy prezes Paweł Szczeszek.

„Przy obecnej strukturze Grupy TAURON i podziale kompetencyjnym, jednoczesne kierowanie pracami zarządów spółki centralnej i spółki prowadzącej blok poprawi również koordynację w zakresie zapewnienia paliwa węglowego dla jednostki” – dodaje Szczeszek. 

Prezes zapewnia, że nowy blok dysponuje odpowiednimi zapasami węgla

„Naszym celem na najbliższe miesiące jest sprawne przeprowadzenie negocjacji z Rafako, a co za tym idzie wypracowanie optymalnego harmonogramu zakończenia okresu przejściowego tej kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski jednostki” – dodaje Szczeszek.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno jest najnowocześniejszą tego typu jednostką w polskim systemie energetycznym.

Nowy blok w porównaniu z wycofywanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, ma dużo większą sprawność, „a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80%, natomiast emisja CO2 jest mniejsza o ponad 30 proc” – czytamy w materiale Taurona.

Pracując z pełną mocą blok w Jaworznie może wytwarzać ok. 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając przy tym nawet 2,5 mln ton węgla.

„Niestabilne odnawialne źródła energii” 

„Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc. To istotny parametr, bowiem przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną nie jest konieczne jego wyłączanie, a potem ponowne uruchamianie. Ma to szczególnie istotne znaczenie przy rosnącej produkcji energii z niestabilnych odnawialnych źródeł energii” – wyjaśnia biuro prasowe Taurona.

źródło: materiał prasowy Tauron
Oprac. Łukasz Dudek