9 europosłów z Polski za zmianą traktatów UE. Publikujemy „listę hańby”

fot. Łukasz Kohut/Twiitter

Parlament Europejski przyjął w środę rezolucję, która dotyczy zmiany unijnych traktatów.  Głosowanie zakończyło się wynikiem 291 głosów za, 274 przeciw i 44 wstrzymującymi się od głosu. Wśród zwolenników tej rezolucji było 9 polskich europarlamentarzystów, co wywołało kontrowersje i prowadzi do publikacji tzw. „listy hańby” w sieci.

Należy zauważyć, że przeciwko zmianom głosowali europosłowie z PiS, PO i PSL. Natomiast za centralizacją Unii Europejskiej opowiedzieli się politycy lewicy: Łukasz Kohut, Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Bogusław Liberadzki, Leszek Miller, Sylwia Spurek oraz Roża Thun z Polski 2050.

Proponowane zmiany w traktatach mogą wzmocnić pozycję Niemiec i Francji w Unii Europejskiej. Zgłoszonych zostało 267 potencjalnych zmian, które mogą ograniczyć możliwość samodzielnego podejmowania decyzji przez Rzeczpospolitą Polską w kluczowych obszarach, takich jak polityka zagraniczna, obronność, ochrona granic, bezpieczeństwo (w tym energetyczne), sprawy wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości, polityka społeczna i gospodarcza.

Europoseł z Rybnika: Głosowałem za 

„Należy stworzyć Unię Obrony, a w jej ramach dodatkowe siły szybkiego reagowania. Musimy odejść od jednomyślności w polityce zagranicznej UE. Liberum veto nie może ograniczać sankcji” – napisał pochodzący z Rybnika europoseł Łukasz Kohut.

 

 

źródło: x.com, Media
Oprac. Łukasz Dudek