„Fale Dunaju” na A1 w okolicy Piekar Śląskich. Będzie kompleksowy remont nawierzchni

fot. GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jeszcze w tym roku planuje ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, która będzie zakładać remont nawierzchni autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Piekary Śląskie. 

Wykonanie kompleksowego remontu około 15 km jezdni autostrady wynika z konieczności usunięcia zniekształceń nawierzchni, które uwidoczniły się w trakcie jej użytkowania.

Kierowcy odcinek ten nazywają żartobliwie „Fale Dunaju”. Jak informuje GDDKiA, fałdy powstały na skutek aktywności chemicznej użytych materiałów, które w trakcie wbudowywania miały spełniać wymagania projektowe i kontraktowe.

– Po wbudowaniu w nawierzchnię zaczęły przejawiać cechy wysadzinowe – podaje GDDKiA.

Wyznaczono 61 odwiertów do badań geologicznych i wykonano już 15 z nich. Analiza pobranych próbek i wyniki pozostałych badań geotechnicznych zostaną przekazane firmie wyłonionej w przetargu.

 

źródło: gov.pl