Potężny cios w kieszenie mieszkańców Bytomia. Jedna z opłat wzrosła o 159%

fot. prezydent Bytomia Mariusz Wołosz/facebook

Mieszkańcy Bytomia nowy rok zaczynają od ogromnych podwyżek opłat za wodę i ścieki. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne od 4 stycznia znacząco podwyższyło opłaty za swoje usługi. Bytomianie nie kryją oburzenia, a radnych nie wpuszcza się do miejskiej spółki.

AKTUALIZACJA ARTYKUŁU
7.02.2024 GODZ. 12:00

Cios w kieszenie bytomian, miejska spółka BPK postanowiła podwyższyć opłaty za wodę i ścieki. Do tej pory cena za metr sześcienny wynosiła 15,95 zł, teraz wzrosła do 20,21 zł, co stanowi wzrost o prawie 27%. Ponadto, opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych wzrosła o prawie 160%.

Warto odnotować, że informacja o ogromnej podwyżce opłaty abonamentowej nie znalazła się w głównym komunikacie o podwyżkach opublikowanym na stronie Urzędu Miejskiego, była ona dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), do którego dostęp możliwy był poprzez specyficzną zakładkę na stronie Urzędu. Brak bezpośredniej informacji w głównym komunikacie mógł utrudnić mieszkańcom dostęp do pełnych informacji o podwyżkach.

Jedna z opłat wzrosła o prawie 160%

Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych wzrosła o prawie 160%. Z czego wynika tak drastyczna podwyżka opłaty abonamentowej? Bytomski magistrat komentuje.

Wysokość opłaty abonamentowej wynika ze wzrostu kosztów ponoszonych przez spółkę BPK w związku z utrzymaniem urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w gotowości do ciągłego świadczenia usług i ich rozliczenia oraz odczytem wodomierzy. Warunkiem zatwierdzenia nowej taryfy przez organ regulacyjny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie było przeniesienie części kosztów do opłaty abonamentowej.

Zapytaliśmy również urzędników, dlaczego informacja o ogromnej podwyżce opłaty abonamentowej nie została opublikowana na stronie urzędu.

Na stronie internetowej BPK w dniu 27 grudnia 2023 r. został opublikowany pełny tekst taryfy, a także decyzja zatwierdzająca taryfę wraz z uzasadnieniem. Informacja taka została również zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Radni nie zostali wpuszczeni do miejskiej spółki 

– Wraz z radnym Maciejem Bartkowej postanowiliśmy podjąć interwencję w ramach naszych prawnych prerogatyw do kontroli Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Chcieliśmy tym samym uzyskać dostęp do oficjalnych pism i analiz finansowych, na podstawie których doszło w Bytomiu do tak gigantycznej podwyżki cen wody – mówi nam radny Robert Rabus.

 – W moim odczuciu, mgliste tłumaczenia prezydenta Wołosza nie mówią prawdy, bowiem to on i jego zorganizowana grupa polityczna stoi za tak wysokimi opłatami za wodę – dodaje bytomski radny.

Nagranie z interwencji w BPK 

„Nowa taryfa została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy i zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wpływ na wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków mają m.in. wzrost kosztów energii elektrycznej i cieplnej, wzrost kosztów hurtowego zakupu wody i zagospodarowania osadów ściekowych, wzrost kosztów wynagrodzeń oraz materiałów eksploatacyjnych używanych m.in. przy remontach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej czy budowie nowych sieci” – czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Wołosz odpowiada na pytania 

Ogromne podwyżki za ścieki i wodę wywołały w sieci oburzenie mieszkańców. Pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. Na niektóre pytania odpowiedział w formie nagrania wideo prezydent Mariusz Wołosz, który wygrał wybory z poparciem KO.

 

źródło: UM Bytom, tarnogorski.info
Oprac. Łukasz Dudek