Gmina Świerklaniec tonie w długach. Wójt zadłuża gminę na kolejne 15 mln zł

Wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl fot. tarnogorski.info, Pixabay

Gmina Świerklaniec jest jedną z najbardziej zadłużonych gmin w powiecie tarnogórskim i województwie śląskim. Zadłużenie cały czas rośnie, a wraz z nim lokalne podatki. To jednak nie koniec, ponieważ w czwartek odbyła się sesja Rady Gminy.  Większość radnych dała zielone światło na wyemitowanie obligacji w wysokości 15 mln złotych.

W 2023 roku gmina planuje przychody w kwocie ponad 46 mln złotych, z tego 20 mln zł to kredyty i emisja papierów wartościowych. Takie informacje można znaleźć w projekcie uchwały, który był w czwartek omawiany przez radnych.

„Gmina Świerklaniec planuje w latach 2023-2024 wyemitować obligacje na łączną kwotę 15.000.000 zł. Wykup obligacji przyjęto w latach 2030-2038. Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykup obligacji oraz pokrycie deficytu budżetowego w latach 2023-2024” – czytamy w projekcie.

Oznacza to, że wójt w dalszym ciągu zadłuża gminę, aby między innymi spłacić kredyt. Mówiąc wprost, włodarz kredytem, chce spłacić kredyt.

„Zastosowanie karencji przy wykupie obligacji pozwala na równomierne rozłożenie spłaty zadłużenia, przez co obsługa długu nie stanowi istotnego obciążenia dla budżetu gminy Świerklaniec. Pozyskanie nowych środków pozwoli na realizację zadań własnych gminy. Obligacje jako forma finansowa spełnia w swej istocie funkcję kredytu, jednak są dla gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy” – czytamy dalej w projekcie.

Radny Tadeusz Ledwoń wyraził swoje obawy

Tak rośnie zadłużenie gminy Świerklaniec

W 2018 roku zadłużenie gminy wynosiło ponad 12,5 mln zł. Aktualnie w 2023 roku, zadłużenie wynosi już blisko 39 mln zł. Niestety gmina wpadła w spiralę zadłużenia. Jest to między innymi efekt budowy kanalizacji.

źródło: tarnogorski.info, BIP Świerklaniec
Oprac. Łukasz Dudek