Czy gmina Świerklaniec może zbankrutować? RIO: Dług „niebezpiecznie wysoki”

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wskazuje, że dług gminy Świerklaniec stanie się „niebezpiecznie wysoki”. 

RIO opiniowało projekt uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 -2037. Organ kontrolny ma zastrzeżenie, co do stale rosnącego zadłużenia gminy.

Na koniec 2021 roku dług gminy Świerklaniec ma wynieść ponad 28,6 mln zł, aby już w 2023 roku wzrosnąć do ponad 43 mln zł.

 

Jak wskazuje RIO, ten „niebezpiecznie wysoki” poziom długu, może doprowadzić do nadmiernego obciążenia dla budżetu w kolejnych latach. 

„Na koniec 2021 r. dług Gminy wyniesie 28.618.387,16 zł, w kolejnych latach dług będzie rósł i maksymalny poziom osiągnie na koniec 2023 r. – 43.258.558,91 zł, co będzie stanowiło 53,7% planowanych na ten rok dochodów. W ocenie Składu Orzekającego poziom długu będzie niebezpiecznie wysoki a jego spłaty wraz z kosztami obsługi mogą stanowić nadmierne obciążenie dla budżetu Gminy w kolejnych latach” – czytamy w opinii.

To jednak nie wszystko. 

Organ zwraca również uwagę na planowane dochody ze sprzedaży majątku. W 2021 roku planuje się pozyskać w ten sposób ponad 2,7 mln zł. RIO ocenia, że kwota ta może być trudna do uzyskania: „mając choćby na uwadze wpływy jakie Gmina pozyskiwała z tego źródła w latach poprzednich (2018 r. – 136.144,10 zł, 2019 r. – 710.641,03 zł, III kwartał 2020 r – 331.427 zł)” – wskazuje RIO.

„Należy zauważyć, że Gmina planuje w 2021 r. zaciągnięcie pożyczek, a realistyczność danych wykazywanych w wieloletniej prognozie finansowej będzie miała decydujące znaczenie dla charakteru opinii o możliwości ich spłaty. Istotne będą tu również dane dotyczące wykonania budżetu za 2020 r.” – czytamy.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, ale z zastrzeżeniami.

Przygotował
ŁUKASZ DUDEK 

 

 

źródło: RIO