Wicepremier Gowin przyjechał do Kalet

Fot. powiat tarnogórski

Wicepremier Jarosław Gowin przyjechał 9 października do Kalet.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyjechał na zaproszenie burmistrza Klaudiusza Kandzi oraz Tomasza Olszewskiego. W trakcie swojej wizyty Gowin odniósł się m.in. do kwestii rewitalizacji terenów po byłych Kaletańskich Zakładach Celulozowo Papierniczych, a także rozwoju mniejszych ośrodków miejskich.

źródło/foto: powiat tarnogórski