Jak bezpiecznie pracować przy produkcji żywności?

Materiał partnera

Produkcja żywności jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu, w ramach której skupia się wiele różnych zawodów. Oprócz surowych norm higienicznych, wiąże się również z wysokimi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracowników. Czy wiesz, co może się stać i jak temu zapobiec?

Mleczarnie, piekarnie, fermy drobiu, fabryki czekolady oraz fabryki konserw to tylko niektóre z wielu różnych form produkcji spożywczej. Każdy typ zakładu wiąże się z nieco innymi procedurami i procesami pracy, a co za tym idzie także różnym ryzykiem powstania obrażeń. Pomimo wszystkich różnic i specyfiki poszczególnych zakładów, proces każdej produkcji spożywczej można w uproszczeniu podzielić na cztery fazy:
1. ktoś musi przygotować surowce potrzebne do produkcji,
2. inni muszą przetwarzać te surowce ręcznie lub za pomocą maszyn, by uzyskać produkt końcowy
3. powstały produkt musi być opakowany w sposób higieniczny,
4. następnie może być dostarczany w ramach sieci dystrybutora.
Praca na każdym z tych etapów jest nieco inna, a wraz z nią zmieniają się niezbędne środki bezpieczeństwa.

Najczęstsze zagrożenia w produkcji żywności

Każdy sektor przemysłowy, nie wyłączając produkcji żywności, jest pełen potencjalnych źródeł urazu. Od mokrych lub zatłuszczonych podłóg, które mogą powodować poślizgnięcia i upadki, po różne chemikalia i środki czyszczące, które podrażniają skórę lub błony śluzowe. Jednak najczęstszym źródłem wypadków są tu maszyny produkcyjne. Wiele z nich ma bardzo ostre części, dlatego w zakładach produkujących żywność, a także w gastronomii, często istnieje ryzyko skaleczenia dłoni i palców.

Ubrania lub długie włosy mogą zaplątać się w ruchome części maszyn, jeśli nie są obsługiwane prawidłowo i ostrożnie. A ponieważ prawie wszystkie maszyny produkcyjne są zasilane energią elektryczną, istnieje cała inna grupa potencjalnych urazów związanych z porażeniem prądem.

W zakładach, w których żywność jest poddawana obróbce termicznej, należy również uważać na oparzenia wrzącą wodą lub gorącą parą, oparzenia wrzącym olejem lub oparzenia powstałe w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami.

Jak zapobiegać urazom

Podobnie jak w przypadku każdej innej pracy, w produkcji żywności najważniejsza jest odpowiedzialna postawa i maksymalna koncentracja na wykonywanych czynnościach. Wszyscy pracownicy muszą znać zasady bezpieczeństwa i zatwierdzone procedury pracy w ramach każdej konkretnej operacji produkcyjnej.

Ponadto wszyscy pracownicy muszą nosić przepisową odzież roboczą i używać sprzętu ochronnego. Żarty i psoty zawsze lepiej odłożyć na czas po godzinach pracy – by wydarzyła się katastrofa, wystarczy chwila nieuwagi lub pospieszny bieg po korytarzach hali produkcyjnej. 

Sprzęt ochronny, podobnie jak całe wyposażenie zakładu, musi być co roku poddawany profesjonalnej kontroli, a uszkodzone elementy należy naprawić lub wymienić. Czyszczenie i mycie maszyn produkcyjnych, które w produkcji żywności odbywa się codziennie ze względu na standardy higieny, również ma swoje zasady bezpieczeństwa.

Odpowiednia odzież robocza do produkcji żywności

Ze względu na wysokie wymagania dotyczące czystości i higieny, pracownicy produkcji żywności nie mogą nosić byle czego. Idealnym rozwiązaniem w tym przypadku jest jednorazowy kombinezon ochronny, którego częścią jest czepek zakrywający włosy i rękawice ochronne zatwierdzone do użytku w przemyśle spożywczym.


Materiał partnera