Jakie są konsekwencje promieniowania elektromagnetycznego?

MTERIAŁ PARTNERA

Promieniowanie elektromagnetyczne otacza nas z każdej strony – pochodzi ze światła słonecznego, kuchenek mikrofalowych, sygnału Wi-Fi. Obecne jest zarówno w naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych przez człowieka źródłach. I choć promieniowanie elektromagnetyczne wykorzystywane jest w wielu dziedzinach, chociażby w medycynie, nie wszyscy są świadomi potencjalnego wpływu, jakie może ono wywierać na zdrowie wszystkich organizmów, nie tylko ludzkich, oraz na całe środowisko. Jakie są zatem konsekwencje promieniowania elektromagnetycznego?

Czym jest promieniowanie elektromagnetyczne?

Promieniowanie elektromagnetyczne, krócej PEM, to termin opisujący różne rodzaje pól, które rozróżnia się ze względu na długość fali. Znane są więc fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet oraz promieniowanie rentgenowskie. Natomiast ze względu na częstotliwość fal wyróżnia się promieniowanie niejonizujące oraz promieniowanie jonizujące. Na wiele z rodzajów pól elektromagnetycznych jesteśmy narażeni w codziennym życiu. Wśród źródeł PEM, z którymi ludzie mają największą styczność, wymienia się m.in. telefony komórkowe, komputery, kuchenki mikrofalowe, linie energetyczne, sieci internetowe czy inteligentne urządzenia znajdujące się w naszych domach.

Jak promieniowanie elektromagnetyczne oddziałuje na zdrowie człowieka?

Wpływom pola magnetycznego podlegają nie tylko ludzie, lecz także zwierzęta i wszystkie organizmy na naszej planecie. Mimo że nie możemy gołym okiem zobaczyć ani poczuć pola elektromagnetycznego, to jednak jesteśmy podatni na oddziaływanie każdego z rodzajów PEM w większym lub mniejszym stopniu.

Organizm ludzki jest naturalnie elektryczny, a do funkcjonowania wszystkich narządów i procesów metabolicznych wykorzystuje ładunki elektryczne, których przepływ może zostać zaburzony właśnie przez szkodliwe rodzaje PEM. W rezultacie procesy elektryczne zachodzące w organizmie zostają zdominowane przez te sztuczne, pochodzące z nienaturalnych źródeł. To z kolei prowadzi do występowania niepokojących objawów, które skumulowane mogą doprowadzić do zatrucia organizmu. Wśród nich wyróżnia się m.in. bezsenność, dysfunkcje tarczycy, zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego, niepłodność, depresję czy choroby skóry.

fot. Materiał Partnera

Jak chronić się przed promieniowaniem elektromagnetycznym?

Pomimo wysokiej szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego na ludzkie zdrowie istnieją sposoby, aby w pewnym stopniu się przed nim uchronić. Pomóc w tym mogą m.in. mierniki promieniowania elektromagnetycznego, czyli urządzenia służące do pomiaru poziomu PEM, wykorzystywane w wielu dziedzinach, jak np. medycyna, ochrona środowiska, inżynieria elektryczna, a także jako narzędzie w ocenie ryzyka związanego z ekspozycją na promieniowanie w miejscach pracy czy domach. 

W zależności od producenta i modelu mierniki różnią się pod względem funkcji, zakresów pomiarowych czy dokładności, jednak każde takie urządzenie może okazać się kluczowe, aby ochronić się przed wpływem szkodliwego promieniowania. Na stronie https://www.srtech.pl/mierniki-pola-elektromagnetycznego znajdziesz szeroki wybór profesjonalnych mierników pola elektromagnetycznego od sprawdzonych producentów.


Materiał partnera