Rosół będzie nielegalny?! Rolnicy muszą zgłaszać kury i kaczki

Zdjęcie ilustracyjne fot. Pixabay

Jeśli masz w swoim przydomowym ogródku jedną kurę lub kaczkę, powinieneś przeczytać ten artykuł. Rządzący chcą, aby Polacy rejestrowali małe, przydomowe hodowle drobiu. Następnym krokiem będzie całkowity zakaz? Nie jest to wykluczone. Termin rejestracji „zakładu drobiu” mija w kwietniu. 

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, zwrócił się do ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o pilną interwencję w zakresie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wprowadzającej do polskiego porządku prawnego nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt.

„Osoby utrzymujące drób przyzagrodowo powinny być zwolnione z obowiązku rejestracji zakładu drobiu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wprowadzenie obowiązku rejestracji ‘zakładu drobiu’ niezależnie od posiadanej liczby drobiu jest dużym zaskoczeniem i wydaje się absurdalne” – przekonuje KRIR.

„Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/429, które wymaga rejestracji zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, w tym drób, odstępstwa od tego obowiązku są możliwe w przypadku zakładów stwarzających nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego” – zauważa Krajowa Rada Izb Rolniczych.

„Zwolnienie osób utrzymujących drób przyzagrodowo z tego obowiązku jest uzasadnione ze względu na fakt, że utrzymywanie drobiu w małych ilościach we własnych gospodarstwach rolnych czy przy domostwach nie stanowi zagrożenia dla zdrowia zwierząt ani zdrowia publicznego. Takie działania pozwolą na uwolnienie rolników od dodatkowych obciążeń administracyjnych i pozwolą skupić się na głównych działaniach związanych z prowadzeniem swoich gospodarstw” – czytamy na stronie KRIR.

Pismo ws. zmiany przepisów 

KRIR

 

 

źródło: KRIR, tarnogorski
Oprac. Łukasz Dudek