Katowice. Upamiętnili Polaków zamordowanych na Wołyniu

Arch. prywatne

W 1943 roku ukraińskie oddziały UPA przeprowadziły brutalny atak na polską ludność. 11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Polakach.

W 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej w Katowicach m.in. lokalni społecznicy, mieszkańcy oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Polaków zamordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej przez Armię Czerwoną, hitlerowców, OUN – UPA i NKWD w latach 1939-1947.

Zbrodnia Wołyńska miała charakter ludobójstwa. Objęła Wołyń, województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie (Galicję Wschodnią) i część Lubelszczyzny i Polesia. Do dzisiejszego dnia strona ukraińska nie wyraziła zgody na ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej.

 

 źródło: gov.pl, tarnogorski