Skarga mieszkańców ulicy Rodzinnej i Tarnogórskiej

W miony poniedziałek w Świerklańcu odbyła się Komisja wyjazdowa w sprawie skargi mieszkańców ul. Rodzinnej i Tarnogórskiej. Mieszkańcy wspomnianych ulic od lat zgłaszają problem, że po większym deszczu ulice są podtopione. 

Problem można zobaczyć w nagraniu poniżej.

W tej sprawie radny Łukasz Lesik złożył interpelacje. 

Interpelacja w sprawie zwołania wizji w terenie z udziałem służb technicznych ZWiK i przedstawiciela Urzędu Gminy celem zbadania drożności i stanu wypustów, przewodów i najbliższej studni kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Rodzinnej i ul. Przyjaciół.

 

W komisji wyjazdowej brali udział radni: Lesik, Wylężek, Jarka i Bacik. Był również wójt Cyl, kilku urzędników i dyrektor ZWiK.

Zdjęcia z Komisji.

źródło: BIP

ŁUKASZ DUDEK