Kontrola firmy Hemarpol. Emisja pyłów kontrolowana w „długi weekend”

Firma Hemarpol. Fot. tarnogorski.info

Mieszkańcy Kalet skarżą się na uciążliwą firmę Hemarpol, który znajduje się w centrum gminy. W związku z tym od 1 do 26 marca 2018 roku Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę.

Wojewódzki Inspektorat Środowiska przeprowadził kontrolę ukierunkowaną na uciążliwość nadmiernego hałasu. Kontrola dotyczyła obszaru zlokalizowanego pomiędzy ulicą Fabryczną, Lubliniecką, Dworcową a linią kolejową biegnącą wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich. Wyniki badań wykazały przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska w porze dziennej.

 

Kontrola wykazała również, że spółka prowadziła proces przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia (proces paczkowania odpadów metalowych).

Od 27 do 28 grudnia 2018 roku (długi weekend świąteczny) została przeprowadzona interwencja kontrolna spółki Hemarpol dotycząca uciążliwości w zakresie emisji pyłu. Ustalenia kontroli nie potwierdziły uciążliwości.

Więcej szczegółów poniżej.

 

Przygotował:
ŁUKASZ DUDEK

 

źródło: UM Miasteczko Śląskie, WIOŚ