W Zbrosławicach zamykają urząd gminy

Urząd Gminy Zbrosławice. fot. Adam Saczuk

W związku z epidemią chińskiego koronawirusa, wójt Wiesław Olszewski zarządził zamknięcie Urzędu Gminy Zbrosławice i Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbrosławicach.

Magistrat będzie zamknięty dla interesantów od 16 marca do odwołania.

UG Zbrosławice

„Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) Wójt Gminy Zbrosławice zarządza zamknięcie Urzędu Gminy Zbrosławice i Ośrodka Pomocy Społecznej w  Zbrosławicach dla interesantów od 16 marca 2020 do odwołania.

Dyżur w Urzędzie Stanu Cywilnego, tylko dla osób zgłaszających zgony, pełniony będzie w godzinach od 8:00 do 13:00. W przypadku opłat, prosimy o ich regulowanie za pomocą przelewu bankowego lub w siedzibie Banku Spółdzielczego w Zbrosławicach.

Zaleca się załatwianie spraw poprzez platformę ePUAP, kontakt telefoniczny oraz e-mailowy.
Zawiesza się działalność inkasentów podatku.”

W sytuacjach kryzysowych możliwy jest kontakt telefoniczny. Numery dostępne na profilu społecznościowym urzędu. 

Komunikat Wójta Gminy Zbrosławice dot. zamknięcia Urzędu Gminy Zbrosławiceod 16 marca 2020 r. do odwołaniaNa…

Publiée par Gmina Zbrosławice sur Vendredi 13 mars 2020