Mamy nowego urzędnika. Nabór wygrała mieszkanka Kalet

Zakończyła się procedura naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim.

Nowym inspektorem w referacie odpowiedzialnym za organizację, będzie Pani Sylwia Czaja z Kalet.

Kandydatka udokumentowała wysokie kwalifikacje zawodowe oraz wieloletni staż pracy w służbach administracyjno-księgowych, dała się poznać jako osoba o szerokich umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym, o wysokiej kulturze osobistej i dużym zaangażowaniem. – czytamy w uzasadnieniu.

W miasteczkowskim Biuletynie Informacji Publicznej jak zwykle brakuje niektórych dokumentów związanych z naborem na stanowisko urzędnicze. Między innym brakuje informacji: ile osób przystąpiło do naboru oraz ile osób przeszło przez pierwszy etap?

Warto przypomnieć, że burmistrz Michał Skrzydło wygrał wybory obiecując transparentność pracy urzędu. Czas jednak zweryfikował, że wiele informacji nadal jest ukrywanych.

ŁUKASZ DUDEK