Manifestacja przed sądem w Tarnowskich Górach

Fot. Grupa Tarnowitz | facebook.com

Dzisiaj w wielu miejscach w całej Polsce rozpoczęły się manifestacje przeciwko zmiano w sądownictwie. 

Pod tarnogórskim Sądem Rejonowym również zgromadzili się demonstrujący.

Fot. Grupa Tarnowitz | facebook

Protesty odbywają się pod hasłem „Dziś sędziowie – jutro ty”. 

Demonstracje są wywołane między innym przez rządowy projekt nowelizacji przepisów, które zakładają wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym.

Nie godzimy się na łamanie zasady trójpodziału władz i represje wobec sędziów stosujących przepisy prawa europejskiego! Sędziowie, prokuratorzy, mieszkańcy i mieszkanki Polski, ruchy i organizacje społeczne – solidarnie stajemy w obronie niezawisłości polskiego wymiaru sprawiedliwości i fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawa, w tym prawa każdego i każdej z nas do niezależnego od politycznych nacisków i represji sądu.- czytamy na stronie organizatora.

Pod sądem w Tarnowskich Górach było nas dziś ponad 150 osób.

Publiée par Tomasz Głogowski Poseł na Sejm RP sur Mercredi 18 décembre 2019

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „Themis”
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia
Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Wolne Sądy
Komitet Obrony Demokracji
Obywatele RP
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Akcja Demokracja
Front Europejski
Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Manifestacja pod Sądem Okręgowym w Katowicach.

„Dziś Sędziowie, jutro My” – minifestacja przed Sądem Okręgowym w Katowicach

Publiée par Wyborcza.pl Katowice sur Mercredi 18 décembre 2019

 

 

źródło: ruchkod.pl, wpolityce.pl