Krupski Młyn. Przygotujcie się na duże podwyżki za śmieci

Od lutego 2020 roku stawki za odbiór śmieci w gminie Krupski Młyn poszybują znacząco do góry. 

Już niebawem mieszkańcy muszą przygotować się na ogromną podwyżkę. Nowa stawka ma wynieść 27 zł od osoby za odpady segregowane i 54 zł za odpady niesegregowane. Dotychczas mieszkańcy płacili 15,50 zł za segregowane i 25 zł za niesegregowane śmieci.

 

W gminie Miasteczko Śląskie, w nowym roku mieszkańcy zapłacą 25 zł za odpady sortowane, natomiast w gminie Ożarowice kwota ta będzie wynosić 26 zł (chyba, że mieszkaniec zadeklaruje używanie kompostownika, wtedy kwota zmaleje o złotówkę).

Poniżej oświadczenie krupskiego magistratu.

Pod adresem ➡️ http://bitly.pl/WK6Lk opublikowana została informacja dotycząca proponowanych stawek opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zmiana stawek przewidywana jest od lutego 2020 r.

Publiée par Na Krupie sur Lundi 30 décembre 2019

Urząd Gminy Krupski Młyn:
„Informujemy mieszkańców, iż w ostatnim czasie przeprowadzone zostały dwa przetargi w celu wyłonienia Wykonawcy usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu naszej gminy, na 2020 rok.

Z uwagi na bardzo trudną sytuację na rynku w zakresie odbioru odpadów tj. lawinowo rosnących kosztów, jakie przedstawiają przedsiębiorcy na realizację tego zadania, które dla naszej gminy znacznie przewyższyły zaplanowany budżet, pierwszy przetarg został unieważniony.

Niestety drastyczne wzrosty kosztów usług odnotowywane nie tylko na lokalnym ale i na rynku ogólnopolskim, wynikające z wysokich kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców za obowiązkowe przekazywanie odpadów zmieszanych do instalacji komunalnych, wzrostu tzw. opłaty marszałkowskiej, wzrostu kosztów pracy (wzrost minimalnego wynagrodzenia) oraz stawek za przyjmowanie wysegregowanych odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru przez przedsiębiorców zajmujących się recyklingiem, jak również podwyższenie wymogów w zakresie bezpieczeństwa odpadów, ich składowania i magazynowania, pomimo zastosowania ograniczeń w zakresie częstotliwości zbiórek odpadów na terenie naszej gminy spowodowały, iż oferta otrzymana w drugim przetargu jest nadal wysoka.
Przewidywane wynagrodzenie łączne dla Wykonawcy- Remondis Tarnowskie Góry Sp z o.o., za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców w 2020 r. wynosić będzie: 854 400,00 zł, natomiast wynagrodzenie za rok 2019 r. wynosiło: 493 450 zł.

Konsekwencją powyższego jest konieczność zmiany stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów dla mieszkańców, gdyż środki pochodzące z opłaty w dotychczasowych wysokościach tj. 15,50 zł od osoby gdy odpady są segregowane oraz 25,00 zł od osoby w przypadku braku segregowania, nie są w stanie pokryć kosztów koniecznych do zapłaty w 2020 r.

W związku z powyższym proponowana jest nowa stawka opłaty, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości 27,00 zł za osobę , natomiast stawka podwyższona, gdy nie jest realizowany obowiązek segregacji odpadów to 54,00 zł za osobę.
Zmiana stawek przewidywana jest od m-ca lutego 2020 r.

Proponowane stawki obejmują wyłącznie koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krupski Młyn, punktem zbierania odpadów tzw. PSZOK-iem oraz obsługą administracyjną tego systemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wpływy z opłat za odpady nie mogą być przeznaczane na inny cel.
Szczegółowa informacja dla mieszkańców o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zmienionym koncie bankowym do wpłacania tej opłaty przekazana będzie mieszkańcom poprzez indywidualne zawiadomienia, w drugiej połowie stycznia 2020 r.

W najbliższym czasie przekazane zostaną również nowe harmonogramy wywozów.”

 

 

źródło: BIP Krupski Młyn