Morawiecki rekomenduje. Od soboty cała Polska w czerwonej strefie. Co będzie wolno?

Premier Mateusz Morawiecki fot. screen Facebook

Od soboty cała Polska znajdzie się w czerwonej strefie? Jest rekomendacja szefa rządu. 

– Będę rekomendował, abyśmy podjęli taką decyzję, żeby od soboty cała Polska była „czerwoną strefą” – mówił dzisiaj wieczorem w telewizji Polsat premier Mateusz Morawiecki.

STREFA CZERWONA. CO WOLNO?

🔴Edukacja: 

– w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

🔴Wydarzenia sportowe

– współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

 

🔴Wydarzenia kulturalne

1. Odbywają się w pomieszczeniach pod warunkiem:

a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

2. W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

🔴Gastronomia

– prowadzenie działalności możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 21:00.
Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos.

W lokalu klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.
Obowiązują limity: co drugi zajęty stolik, chyba że jest oddzielnie przegrodą (min 1 m wysokości od powierzchni stolika) stolika od stolika. 1 osoba na 4 m2.

🔴Działalność hotelarska

– obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia.

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej czy sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie – tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej 1 dobę hotelową.

🔴Aquaparki i baseny

– zawieszona działalność

🔴Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

– zawieszona działalność

🔴Siłownie i centra i kluby fitness

– zakaz działalności

🔴Kina

– udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż 25% liczby miejsc, widzowie zasłaniają usta i nos.

🔴Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska

– warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.​​​​

🔴Zgromadzenia

– możliwość organizowania zgromadzeń do 10 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

🔴Kościoły

– jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. w uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe:

– (od 19.10.2020 r.) – zakaz organizacji ww. imprez okolicznościowych.

🔴Transport zbiorowy

– pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

a) 50% liczby miejsc siedzących albo
b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Obowiązek zakrywania ust i nosa.

🔴Handel

– obowiązują limity dotyczące liczby osób w sklepach – dla sklepów o powierzchni do 100 m2 – 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2, obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Kluby nocne, dyskoteki, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca:

–  zawieszenie działalności.

🔴Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

 – w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

🔴Transport lotniczy

– obowiązek:
1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;

2) dezynfekcji statku powietrznego:

a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;

3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

źródło: gov.pl