Nie żyje ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wspaniały i niezłomny duchowny

Otrzymaliśmy dzisiaj smutną wiadomość. Odszedł od nas ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Był współzałożycielem i prezesem Fundacji im. Brata Alberta. W latach 2009-2017 pełnił funkcję proboszcza Kościoła Świętej Trójcy w Gliwicach.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, zmarł 9 stycznia 2024 roku w szpitalu w Chrzanowie po długiej walce z nowotworem. Urodził się w Krakowie w 1956 roku, a swoje życie poświęcił służbie Kościołowi oraz działalności społecznej. Isakowicz-Zaleski był nie tylko duchownym, ale również aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej, kapelanem podziemnej „Solidarności” oraz ofiarą represji służb bezpieczeństwa. W 1987 roku współzałożył Fundację im. Brata Alberta, mającą na celu pomoc osobom niepełnosprawnym. Pod jego kierownictwem fundacja ta rozwinęła sieć 30 ośrodków terapeutycznych w całej Polsce.

„Absolutnie niezależny” 

„Wyjątkowy duchowny. Wyjątkowy człowiek. Absolutnie niezależny. Nikomu się nie kłaniał, wielu zaszedł za skórę. (…) Swoją wartość i niezłomność pokazał w kwestiach walki o oczyszczenie Kościoła z agentów i TW oraz walki o pamięć o zbrodniach ukraińskich na Polakach. Z drugiej strony był kapłanem, na co dzień pracującym dla innych i to również była jego wielka zasługa. Zwykle pisze się to jako obowiązkową formułkę, ale ja to piszę z pełną świadomością: jego naprawdę będzie brakować. Są ludzie niezastępowalni. Mogę to śmiało napisać, zwłaszcza po kilku naszych niedawnych spotkaniach, podczas których lepiej się poznaliśmy. Zaledwie kilka dni temu napisałem do Niego z życzeniami zdrowia… Niech spoczywa w pokoju” – napisał na platformie X znany publicysta Łukasz Warzecha.

 

 

 

 

źródło: IPN, X.com
Oprac. Redakcja