Pałac Donnersmarcków w Zielonej odnowiony. Wkrótce otwarcie

W lipcu 2020 roku niszczejący Pałac Donnersmarcków w Zielonej kupił prywatny przedsiębiorca z firmy Natur Day. Budynek został kupiony wraz z całym terenem przynależącym.

Odnowiony pałac wpłynie na rozwój gospodarczo-turystyczny gminy Kalety. Aktualnie trwają prace wykończeniowe, a pałac nabrał blasku.

Pałac myśliwski został zbudowany w latach 1860–1861 z inicjatywy hrabiego Guidona Henckla von Donnersmarcka, właściciela Pałacu w Świerklańcu. 

W sezonie łowieckim służył Hrabiemu i jego gościom jako miejsce rozpoczęcia i zakończenia polowań. Podczas II wojny światowej na pałacu zakwaterowana była ukraińska jednostka SS. Po wojnie obiekt służył za bazę Ośrodka Transportu Lotniczego. Później budynek groził zawaleniu. Na szczęście do tego nie doszło i dziś możemy podziwiać piękno dawnej architektury.

fot. UM Kalety
fot. Kalety? Ale jazda | Facebook