Pieniądze dla Brynicy i Bibieli

Fot. UM Miasteczko Śląskie. Na zdjęciu od prawej Sekretarz Marcin Parys, Skarbnik Ewelina Skrabania- Rożycka, Sołtys Brynicy Eugeniusz Szulc.

6 sierpnia w starostwie powiatowym w Gliwicach  podpisano umowy w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Konkurs organizowany był przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Gmina Miasteczko Śląskie na zadania dla sołectw otrzymała 48 tys. zł  dofinansowani.

Brynica otrzyma 24 tys. zł na centrum rekreacji, natomiast Bibiela otrzyma 10 960 zł na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz ponad 13 tys. zł na przebudowę placu zabaw.

W ramach konkursu zawarto 38 umów na realizację zadań w 16 gminach powiatów gliwickiego, tarnogórskiego oraz lublinieckiego, a kwota przeznaczona dla sołectw to prawie 840 tys. zł.

źródło: UM Miasteczko Śląskie