Praca w urzędzie. Zostało mało czasu

Fot. google map

Wójt gminy Zbrosławice ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej. 

Wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy do 31 października.

 

Wymagania konieczne:
– wykształcenie wyższe,
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
– prawo jazdy kat. B,
– dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietów biurowych, m.in. MS Office,
– znajomość obsługi urządzeń biurowych,
– znajomość topografii Gminy Zbrosławice,

Znajomość przepisów w zakresie:

1. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2. ustawa – Ordynacja podatkowa,

3. ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego

Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.