Praca w urzędzie. Można zarobić nawet 2 tys. zł

Burmistrz Arkadiusz Czech ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach. 

Tym razem poszukiwany jest podinspektor w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia.  Doświadczenie nie jest wymagane. Dokumenty należy złożyć do 27 sierpnia. Proponowane wynagrodzenie to 2450 zł brutto. Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie będzie ustalana indywidualnie, do tego można również doliczyć ewentualne premie i nagrody.

Wymagania niezbędne.
Obywatelstwo polskie. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne. Doświadczenie zawodowe: nie wymagane.

Umiejętności: Dobra znajomość obsługi komputera – obsługa pakietu Office w stopniu dobrym. Znajomość przepisów prawnych (wymienionych poniżej). Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. Nieposzlakowana opinia.

Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.

ŁUKASZ DUDEK

źródło: BIP