Problemy firmy Veolia Południe

Veolia Południe ma problemy z wyłonieniem podwykonawcy na budowę sieci ciepłowniczej w Miasteczku Śląskim.

Veolia na pismo Przewodniczącego miasteczkowskiej Rady Miejskiej Tomasza Respondka, wysłała pismo do Burmistrza.

„W związku z trwającą procedurą przetargową realizacja inwestycji zostaje przeniesiona na rok 2020.” – czytamy w piśmie.

Ponadto Veolia informuje, że Żyglin i Żyglinek nie będzie podłączony do sieci, ponieważ za mało mieszkańców wyraziło chęć skorzystania z ciepła systemowego.

Teraz wszystko zależy od decyzji Ministerstwa Energii, ponieważ Veolia wystąpiła z prośbą o pozytywną decyzję w sprawie ponownego zakwalifikowania do dofinansowania.

Przypomnę, że francuska firma pozyskała ponad 16,3 mln zł unijnego dofinansowani.

„Realizacja zadań w roku 2020 uzależniona jest od zgody Ministerstwa. Informujemy również, że ostateczny termin zakończenia projektu mającego na celu budowę sieci ciepłowniczej i ograniczenie niskiej emisji w Miasteczku Śląskim się nie zmienił. Realizacja inwestycji planowana jest do końca 2020 r.” – pisze Veolia.

Poniżej treść pisma.

„Veolia Południe sp. z o.o. informuje, że w ramach realizacji zadania budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami aktualnie prowadzi prace inwestycyjne na terenie Starego Miasteczka. Ulice wchodzące w zakres powyższych prac to ul. Matejki oraz ul. Czarnieckiego. Ciepło w tym rejonie zostanie podane do Odbiorców w terminie do końca 2019 roku.

W przypadku pozostałych rejonów, deklarowanych przez nas da podłączenia w roku 2019 tj. ulica Dworcowa, Sportowa, Pękatego, Modrzewskiego, Ceramiczna, Kolejowa, Norwida, Białego, Górnicza, Wspólna, Słoneczna, Konopnickiej, Asnyka, Rydla, Sztolniowa, Dudy, Jagiełły, Tetmajera, Rycerska, Staromiejska, Niepodległości, Gierzyna, informujemy, że zakończyły się 2 przetargi mające na celu wyłonienie wykonawcy. Żaden z przetargów nie zakończył się ostatecznym podpisaniem umowy pomiędzy Inwestorem tj. Veolia Południe Sp. z o.o., a podwykonawcą. Aktualnie ogłoszony został ponownie przetarg w skład, którego wchodzą wszystkie w/w ulice. W związku z trwającą procedurą przetargową realizacja inwestycji zostaje przeniesiona na rok 2020.

Dodatkowo informujemy, że ze względu na niewystarczającą ilość osób zainteresowanych podłączeniem do sieci ciepłowniczej w Żyglinie oraz Żyglinku zakres realizacji projektu został zmniejszony o w/w lokalizację.

Veolia Południe występuje do Ministerstwa Energii z prośbą o pozytywną decyzję w sprawie ponownego zakwalifikowania do dofinansowania zweryfikowanego zakresu projektu. Realizacja zadań w roku 2020 uzależniona jest od zgody Ministerstwa. Informujemy również, że ostateczny termin zakończenia projektu mającego na celu budowę sieci ciepłowniczej i ograniczenie niskiej emisji w Miasteczku Śląskim się nie zmienił. Realizacja inwestycji planowana jest do końca 2020 r.”