Protest w Świerklańcu. Radni zarzucają wójtowi, że nie liczy się z ich głosem

Radni ze Świerklańca
Rada Gminy Świerklaniec. fot. tarnogorski.info

Radni reprezentujący sołectwo Świerklaniec, wystosowali protest do wójta. Radni zarzucają włodarzowi, że ten nie liczy się z głosem lokalnej społeczności. 

Jak czytamy w piśmie, poszło o zmniejszenie wydatków o blisko 200 tys. zł na budowę dojazdu do przedszkola w Świerklańcu.

„Składamy stanowczy protest wobec zmniejszenia na Pana Wniosek planowanych wydatków na budowę dojazdu do Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Świerklańcu o kwotę 197 tys. zł i przeznaczenia tych środków na zadania inwestycyjne w Nakle Śląskim.” – czytamy w piśmie.

 

„Przypominamy, że w grudniu 2019 r. środki na budowę dojazdu do Przedszkola w kwocie 300 tys. zł były jednogłośnie uchwalone przez całą Radę Gminy w budżecie na 2020 rok. Przypominamy również, że w roku 2019 nie przystąpiono do planowanego wcześniej remontu ul. Młyńskiej i dojazdu do Szkoły, kierując planowane na ten cel środki na inne zadania.” – zaznaczają radni.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie odbyło się 11 lutego podczas nadzwyczajnej sesji.

Dyskusja w tym temacie na nagraniu poniżej. 

„Brak możliwości podjazdu rodziców do Przedszkola dla bezpiecznego odprowadzenia dzieci nie może dalej być akceptowane. Zmniejszenie planowanych wydatków na dojazd do Przedszkola w Świerklańcu nie było konieczne wobec możliwości przeznaczenia środków na realizację zadań dla Nakła Śląskiego z oszczędności powstałych w prowadzeniu akcji zimowej.

Na akcję zimową w okresie od grudnia 2019 do kwietnia 2020 przeznaczono 509 tys. zł, z czego wydano dotąd jedynie niewielką część tej kwoty. Tym samym działanie Pana Wójta polegające na zaproponowaniu Radzie Gminy zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne budowy dojazdu do Przedszkola w Świerklańcu bez uprzedniej konsultacji z Radą Sołecką, Radą Rodziców i radnymi Świerklańca oraz wbrew głosom świerklanieckich radnych na ostatniej sesji jest przejawem całkowitego nieliczenia się Pana Wójta z głosem lokalnej społeczności w tej sprawie.

Rozumiejąc ograniczenia finansowe Gminy, po zapoznaniu się z dokumentacją projektową dojazdu do przedszkola wnioskujemy o realizację tego zadania w dwóch rocznych etapach:

– w roku 2020 wykonanie dojazdu od strony ul. Tarnogórskiej i jednego parkingu oraz ogrodzenia wraz z bramami i furtką ( zaznaczono obwódką czerwoną na załączonym planie), co może wyczerpywać zaplanowaną pierwotnie na rok
2020 kwotę 300 tys. zł, – w roku 2021 wykonanie dojazdu od strony ul. Młyńskiej oraz pozostałych parkingów.

Domagamy się zabezpieczenia finansowego na realizację dojazdu do Przedszkola i natychmiastowego ogłoszenia przetargu. Nie wyrażamy zgody na zamierzane działania prowizoryczne niezgodne z prawidłowo wykonaną uprzednio dokumentacją projektową.

Jednocześnie wnosimy, aby całość robót budowy dojazdu prowadzić w okresie wakacji letnich , to jest w czasie braku dzieci na obszarze placu budowy.” – czytamy w piśmie.

Protest radnych ze Świerklańca

 

Przygotował:
ŁUKASZ DUDEK