Przełomowy wyrok sądu. Minister zdrowia musi odpowiedzieć na pytania o szczepionki

fot. WSA, tarnogorski

Przełomowe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Minister zdrowia Adam Niedzielski nie odpowiedział na wszystkie pytania, które zostały zadane w trybie dostępu do informacji publicznej. Pytania dotyczyły zdrowia Polaków, więc temat jest bardzo poważny. 

Szef resortu zdrowia zignorował niektóre pytania zadane w trybie dostępu do informacji publicznej. Niedzielski musi ujawnić informacje dotyczące szczepionek  przeciw COVID-19.

Minister zdrowia m.in. nie odpowiedział na poniższe pytania, które zostały zadane przez wnioskodawcę.

„Czy firmy farmaceutyczne, o których mowa w pytaniu nr 2, zostały zwolnione od odpowiedzialności za ewentualne powikłania poszczepienne? Z jakiego powodu?”
„Czy lekarze byli szkoleni w sprawie szczepień przeciwko COVID-19? Jeśli tak, to w jaki sposób rozdysponowano fundusze na ten cel? Kto wspierał te szkolenia? Czy była to jakaś firma farmaceutyczna?”
„Jakie dowody bezpieczeństwa szczepionek przeciwko COVID-19 posiada Ministerstwo Zdrowia? Czy wśród tych dowodów są dokumenty urzędowe, czy tylko badania naukowe?”
„Podanie imion, nazwisk i funkcji publicznych urzędników wchodzących w skład zespołu, który opiniował i zatwierdził szczepionki przeciwko C0VID-19 (szczegółowy spis).” 
„Kto ocenił szczepionkę przeciwko C0V1D-19 jako bezpieczną dla społeczeństwa? (instytucje publiczne oraz imiona i nazwiska osób za to odpowiedzialnych).”

WSA uznał, że pytania są informacją publiczną „bowiem dotyczą działania władzy publicznej w sferze szczególnie istotnej dla ogółu społeczeństwa.”  Sąd stwierdził, że resort zdrowia przy niektórych pytaniach „dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania.” Warto dodać, że pytania zostały zadane w grudniu 2020 roku.

Na pytanie, czy firmy farmaceutyczne zostały zwolnione od odpowiedzialności za ewentualne powikłania poszczepienne ministerstwo zdrowia zasłoniło się ogólnym stwierdzeniem o braku kompetencji w zakresie kwestii odpowiedzialności za wystąpienie negatywnych odczynów poszczepiennych.

„Elementem rzetelności działania organów demokratycznego państwa jest zapewnienie obywatelom prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, łączącego się z powszechnie aprobowaną w państwach demokratycznych, zasadą „otwartego rządu”, oznaczającą transparentność działalności wszystkich organów władz publicznych” – czytamy w uzasadnieniu.

Wyrok jest prawomocny, do sprawy będziemy wracać.

 

źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/560470AB08
II SAB/Wa 78/21 – Wyrok WSA w Warszawie