Przygotowanie szkół do roku szkolnego. Burmistrz zaprasza na Komisję

26 sierpnia o godz. 14 w Szkole Podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego. 

Temat posiedzenia: Przygotowanie szkół na terenie Gminy Miasteczko Śląskie do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 – najpilniejsze potrzeby.

Burmistrz serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w Komisji.

ŁUKASZ DUDEK