Radny z PiS pyta burmistrza Czecha o oświetlenie przejść dla pieszych

Fot. UM Tarnowskie Góry

Radny Janusz Śnietka z PiS,  złożył interpelacje, która dotyczy lepszego doświetlenia przejść dla pieszych w Tarnowskich Górach. 

„Corocznie w okresie jesienno-zimowym zdarzają się wypadki z udziałem pieszych, czasami również śmiertelne, dlatego zasadne byłoby odpowiednie doświetlenie tych miejsc w naszym mieście. Priorytetem powinny być przejścia dla pieszych w okolicach przedszkoli i szkół podstawowych i licealnych.” – argumentuje radny Śnietka.

 

Burmistrz Arkadiusz Czech:
„Informuję, że przy realizacji inwestycji uwzględnia się wykonanie nowego oświetlenia, w tym uzupełnienie oświetlenia w rejonie przejść dla pieszych.

Jednocześnie informuję, że dokonywane będą systematyczne przeglądy dróg gminnych w celu wytypowania miejsc wymagających doświetlenia (w tym w rejonie przejść dla pieszych). Odrębnym pismem zwróciłem się do pozostałych zarządców dróg przebiegających przez Tarnowskie Góry: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Zarządu Dróg Powiatowych celem wykonania przeglądu przejść dla pieszych pod kątem sprawdzenia poprawności ich oznakowania oraz oświetlenia.” – odpowiedział włodarz.

 

Przygotował:
ŁUKASZ DUDEK 

 

źródło: BIP