Radzionków: zakończyła się budowa ostatniego odcinka obwodnicy

Fot. UM Radzionków

Wczoraj, 12 listopada w Radzionkowie odbył się odbiór końcowy robót budowlanych drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały (etap III obwodnicy) i zostały rozpoczęte działania związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W ramach zadania wybudowana została droga długości 550 metrów, powstało rondo na skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Unii Europejskiej, przebudowany został odcinek ul. Długiej na długości 162 m i odcinek ul. Unii Europejskiej na długości 100 m.

Koszt inwestycji to blisko 7,3 mln zł. Wykonawcą jest firma OLS  z siedzibą w Lublińcu. Planowo prace budowlane miały zakończyć się do 18 września.

Zakończenie budowy trzeciego odcinka drogi, zakończy jednocześnie budowę drugiego etapu obwodnicy Radzionkowa (etap pierwszy to ul. Unii Europejskiej). Łączny koszt budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały (wraz z połączeniem z ul. Sadową) wyniesie ponad 12,3 mln zł. W całości droga będzie miała długość ponad 1,2 km.

źródło/foto: UM Radzionków