Rewolucja dla kierowców. Od dzisiaj konfiskata auta za jazdę na podwójnym gazie

Zdjęcie ilustracyjne fot. Śląska Policja

W czwartek (14 marca) wchodzi w życie nowy przepis mówiący o zaostrzeniu kar za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Osoba, która zdecyduje się na jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, musi liczyć się z utratą swojego samochodu. 

„Zgodnie z artykułem 44 b znowelizowanego kodeksu karnego, w wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeknie przepadek pojazdu mechanicznego. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył pojazd podlegający przepadkowi, orzeka się przepadek jego równowartości” – informuje Śląska Policja .

Przepadek będzie orzekany między innymi wtedy, gdy:

  • zawartość alkoholu w organizmie kierującego przekroczy 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm w wydychanym powietrzu;

  • sprawca katastrofy, osoba sprowadzająca bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy albo sprawca wypadku drogowego dopuści się tych czynów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegnie z miejsca zdarzenia albo wypije alkohol lub zażyje środek odurzający po popełnieniu tych czynów – lecz przed badaniem trzeźwości albo badaniem na obecność środków odurzających;

  • nietrzeźwy lub znajdujący się pod wpływem środka odurzającego kierujący:

– był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za takie przestępstwa związane z katastrofą i wypadkiem;

– znajduje się w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

źródło: Śląska Policja