Sesja Rady Miejskiej Miasteczko Śląskie

25 października w miasteczkowskim Ratuszu odbyła się sesja Rady Miejskiej. 

Poniżej nagranie z obrad, niestety wideo ma fatalny dźwięk, ponieważ burmistrz nadal twierdzi, że mikrofony za kilkadziesiąt złotych to niepotrzebny wydatek.

1. Otwarcie obrad.

– stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września 2019 r.

3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

– sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

– sprawozdanie Burmistrza Miasta,

– sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2019-2030.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach.

9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru ławników sądowych na okres kadencji obejmującej lata 2020 – 2023.

11. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasteczko Śląskie.

13. Sprawy różne, wolne głosy, wnioski.

14. Zakończenie obrad.