Sesja w świerklanieckim urzędzie (WIDEO)

28 października w świerklanieckim magistracie odbyła się Sesja Rady Gminy.

Poniżej nagranie.

Plan obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Świerklaniec w roku szkolnym
2018/2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 156 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklaniec.
5. Rozpatrzenia projektu uchwały nr 157 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego
Gminie Tarnowskie Góry przez Gminę Świerklaniec zadania z zakresu pomocy społecznej.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 158 w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/436/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości i rodzaju nagród Gminy Świerklaniec dla sportowców za wysokie wyniki sportowe.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 159 w sprawie zbycia nieruchomości.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 160 w sprawie nadania nazwy ulica „Wisławy Szymborskiej” w sołectwie Nakło Śląskie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 161 w sprawie nadania nazwy ulica „Frezji” w sołectwie Nakło Śląskie.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 162 w sprawie nadania nazwy ulica „Łąkowa” w sołectwie Świerklaniec.
11.Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
12.Przyjęcie protokołu z sesji uroczystej w dniu 23.09.2019 r. oraz sesji w dniu 30.09.2019 r.
13.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
14.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
15.Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
16.Zakończenie.

źródło: BIP